Små forskere, store spørsmål

Realfag i barnehagen handler om mer enn å inneha kunnskap – det handler i stor grad om et undersøkende utgangspunkt til læring og å fremme barns iboende utforskerkompetanse. En god introduksjon til realfag i barnehagen er viktig. Ikke fordi det er ønskelig å starte formell læring så tidlig som mulig, men fordi det er her små barns positive eller negative holdninger til realfag fremmes. Dette er holdninger som med stor sannsynlighet vil følge barna som en skygge gjennom hele deres karriere som lærende.

Motstandere av realfag i barnehagen lener seg ofte på den sveitsiske psykologen Jean Piagets konklusjoner om at små barns kognitive evner ikke er tilstrekkelig utviklet til å lære seg matematikk. Dette er nå tilbakevist. Nyere forsking viser tvert imot at barn fra ung alder har både mulighet og evner til å ta innover seg abstrakt og konkret læring. Dessverre viser det seg at barns matematiske evner fortsatt undervurderes. Det er et problem når vi vet at det barn lærer av realfag i barnehagen, danner et viktig grunnlag for senere læring i realfagene på skolen. Den amerikanske professoren Arthur Baroody har vist at det er en klar korrelasjon mellom barns tidlige matematikkunnskap og senere matematikklæring. Realfag i barnehagen kan også bidra til å utjevne sosioøkonomiske forskjeller. Lave realfagsferdigheter går i arv, og her peker blant annet den britiske professoren Patrick West på at barn fra familier med lav sosioøkonomisk status presterer på et lavere nivå i matematikk sammenliknet med andre barn. Siden forskjellene opptrer allerede i ung alder, vil et fokus på matematikk i barnehagen kunne bidra til å motvirke en skjevhet i senere skoleresultater.

Ingen tar forskerrollen mer naturlig enn små barn. I tillegg til å være energiske og nysgjerrige, er kontrollert eksperimentering en oppgave de gjerne instinktivt tar på seg. Dermed bør målet med realfag i tidlig alder først og fremst være å anerkjenne og videreutvikle barns interesse og behov for å bli kjent med verden rundt seg, og å bidra til at entusiasmen videre vokser til realfagsferdigheter.

Av Pia Paulsrud, Espira og Ingrid Somdal-Åmodt Vinje, Abelia. Denne kronikken ble opprinnelig publisert i Kommunal Rapport 30.03.2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s