Det norske edtechlandskapet

 

Aschehoug Undervisning utvikler digitale læremidler. Over 200 elev- og lærerressurser for bruk i grunnskolen og den videregående skolen. Lær mer om Aschehoug Undervisning her

Asio startet som et studentprosjekt i 2012. Leverer læringsspillet Enki som sikter mot å øke engasjementet hos elevene og innfrir alle pedagogiske mål i læreplanen. Har per april 2015 nådd frem til rundt 40 000 norske og svenske skoleelever. Lær mer om Asio her

Attensi leverer spillbaserte opplæringsverktøy med fokus på simulering og rollespill. Største kunde i helsesektoren er Sykehuset Østfold som har brukt Attensis verktøy for å gjøre sine ansatte kjent med sine nye lokaler på 90. 000 kvm. Lær mer om Attensi her

Avantador AS er et selskap som har 100% fokus på IKT i utdanning. De ble etablert i november 2014 og har utviklet produktet Skooler, som er en Office 365 basert skoleportal. Skooler er en digital læringsplattform som forenkler bruken av Office i klasserommet, og sikrer høykvalitets digital læring. Lær mer om Skooler her

Bokstavkongen tilbyr en app som skal hjelpe barn med å knekke lesekoden. Ønsker å bevisstgjøre barna på skillet mellom lyd og bokstav. Lær mer om Bokstavkongen her

BS Undervisning er en leverandør av trykte- og digitale læremidler Lær mer om BS Undervisning her

Campus NooA – Nordic open online Academy – har utviklet en virtuell campus med flere nettskoler rundt en internasjonal markedsplass for nettkurs der kursleverandører og kursdeltakere tiltrekker og støtter hverandre. NooA leverer alle tjenestene kursleverandørene og kursdeltakerne trenger til sine nettkurs. Våren 2015 hadde 1000 brukere i 20 land registrert seg på Campus NooA. Lær mer om Campus NooA her

Cappelen Damm leverer digitale komponenter knyttet til læreverk, frittstående læringsprogrammer og komplette digitale læreverk. Lær mer om Cappelen Damm her

Clarify er en digital søkemotor for ordbøker som automatisk vises i vinduet du jobber i, uansett om du er online eller offline. iFinger arbeider i MS-miljø (Excel / Word / Power Point), uten å måtte avbryte en MS-applikasjon for å få tilgang til ønsket informasjon. iFinger har mer enn 2.5 millioner individuelle brukere og er registrert i Storbritannia. Operasjonelle aktiviteter er utført av iFinger Ltd (NUF) Norge. Lær mer om Clarify her

Conexus spesialiserer seg på produkter som samler inn, analyserer og presenterer data for å øke kunnskap. Gjennom dialog med kunder og egen teknologisk utvikling har de bygget cxStudio som per i dag støtter mer enn 600.000 brukere i Norge. Conexus’ teknologi hjelper skoler med å samle big data om elevenes prestasjoner i ulike fag jevnt gjennom skoleåret og omfatter per første halvdel av 2015  over 470.000 norske skoleelever. Lær mer om Conexus her

Creaza leverer læremidler for å styrke elevers digitale kompetanse knyttet mot fag. Elevene får blant annet mulighet til å skape tegneserier, film, tankekart, lydmiks eller en presentasjoner. På verdensbasis har Creaza nærmere en halv million brukere. Bruken er per i dag høyest i grunnskolen i Norden. Lær mer om Creaza her

Cyberbook et norsk forlag som utvikler og distribuerer nettbaserte læremidler i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og grunnleggende dataferdigheter. Det tilbys også trykte og digitale hjelpemidler for minoritetsspråklige. Flere av ressursene er utviklet i samarbeid med NRK med støtte fra Utdanningsdirektoratet. CyberBook samarbeider internasjonalt med Young Digital Planet. Lær mer om CyberBook her

Digitalpedagogene jobber for å skreddersy opplæringen etter skolenes behov og for å gi den moderne skolen oppdatert kompetanse og innhold. Utvikler også pedagogisk programvare etter behov og ønske. Lær mer om Digitalpedagogene her

Easybits utvikler familieorienterte produkter designet for å forenkle og forsterke digitale opplevelser hos barn. Lær mer om Easybits her

Edtech Foundry utvikler en ny digital læringsarena i samarbeid med norske læresteder. Plattformen fremmer aktiv læring og bidrar til høyere engasjement og deltakelse fra studentene. Pilotering startet i 3 kurs hos BI høsten 2015. Tilsammen er det skutt inn 8,5 millioner kroner i prosjektet som skal utvikle kunstig intelligente «chat-boter» i en ny kommunikasjonstjeneste for studentene, med Innovasjon Norges IFU-ordningen, Handelshøyskolen BI og investor Tharald Nustad i spissen. Lær mer om Edtech Foundry her

Emweb er en skybasert tjeneste som støtter utdanningsinstitusjoner med planlegging og kvalitetssikring av sine studier. Tjenesten er i dag i bruk ved 12 norske høgskoler og leveres av edtechselskapet Norweb AS i Trondheim. Lær mer om Emweb her

Ereadz er en tjeneste for digitale bøker som tilbyr e-bokabonnementstjenester, i tillegg til stykksalg. Tilbyr også analyse- og rapporteringsverktøy til forlag og forfattere for å gi innsikt i hvordan leserne tar i bruk de ulike produktene. Lær mer om Ereadz her

ePekebok/TapBookAuthor er en tjeneste som gjør det mulig å lage rike interaktive apps uten å ha måtte ha programmeringsbakgrunn. Lær mer om ePekebok her

Fronter tilbyr en plattform for nettbasert læring og samarbeid, utviklet spesifikt for utdanningssektoren. Har over åtte millioner brukere fordelt på over 30 land. Ble kjøpt opp av Pearson i 2008. Lær mer om Fronter her

Gyldendal Undervisning tilbyr et bredt utvalg av digitale læreverktøy i de fleste fag og klassetrinn. Står blant annet bak Salaby, som har 230 000 abonnenter i Norge. Lær mer om Gyldendal Undervisning her

Hubro Education leverer verktøyet Hubro Business Simulator – et verktøy  som visualiserer hvordan det teoretiske innholdet i økonomiforelesninger funger i praksis. Lær mer om Hubro Education her

Inspera Assessment er en skybasert vurderings- og eksamensløsning for universiteter, høgskoler og skoler. Har i 2015 gjennomført snart 2 000 000 digitale prøver. Insperagruppen har hovedkontor i Oslo, og er gjennom datterselskapene WeVideoCreaza og ExplorAmaze også veletablert i Europa og USA. Lær mer om Inspera her

Interactive Norway tilbyr produkter tilpasset næringsliv og utdanning. SMART Board er det mest kjente produktet, og er på plass om lag 60 % av norske klasserom. Lær mer om Interactive Norway her

Junglemap leverer verktøy for mikrolæring. Junglemap NanoLearning er en metodikk hvor man deler opp kurset i små 3-5 minutters leksjoner som distribueres til deltakernes innboks til avtalte intervaller. Junglemap ble i 2011 kjøpt opp av NKI Nettstudier og inngikk samarbeid med FOS i 2014.

Kahoot er en quiz-tjeneste som kobler sammen undervisning og underholdning. Høsten 2016 nådde selskapet 33 millioner månedlige aktive brukere. Foruten Microsoft Ventures har investeringsfondene Creandum og Northzone kjøpt seg opp. Lær mer om Kahoot her

Karde tilbyr tjenester innen utvikling og ledelse i IKT til næringslivet og offentlig sektor. Tjenestene spenner fra programutvikling og standardisering til e-læring, design, tilgjengelighet og brukermedvirkning. Lær mer om Karde her

Kikora er et nettbasert læremiddel for matematikkopplæring, tilpasset læreplaner i både grunnskole og videregående opplæring. Kikora benyttes av rundt 20 000 lærere i Norge. Lær mer om Kikora her

Learnlink formidler kontakt mellom elever som ønsker hjelp til lekser og studieteknikk og flinke studenter på de beste universitetene i Norge. Har per vår 2017 over 700 undervisere som tilbyr undervisning etter ønske og behov. Lær mer om Learnlink her

Lærerne leverer animasjonsbaserte videoer om matematikk med utgangspunkt i dagligdagse eksempler elevene kjenner seg igjen i. Gamification skal oppfordre eleveme til å konkurrere og ha en god progresjon i læringsløpet. Lærerne fikk støtte fra Innovasjon Norge januar 2017 og planlegger en betalansering av tjenesten i mai-juni 2017.  Lær mer om Lærerne her 

Microsoft Education jobber for at lærere og pedagoger skal få realisere sitt fulle potensial gjennom innovativ teknologi. Lær mer om Microsoft Education her

Moava leverer hjemmesider til skoler og barnehager i over 80 kommuner. Moava har ca 1400 kunder fordelt på hele landet og brukes i/har avtale om bruk i over 200 kommuner. Moava står også bak 1310.no, et verktøy som hjelper skoleeiere med å oppfylle kravet om et forsvarlig system for vurdering og oppfølging av at skoleeier etterlever opplæringslovverket. Lær mer om Moava her

Mobilskole er et SMS-system som skaper enkel kommunikasjon mellom skole og hjem. Per april 2015 brukes systemet i 900 skoler og barnehager. Ca 2 000 000 tekstmeldinger sendes via Mobilskole hver måned. Lær mer om Mobilskole her

mYouTime er en læringsportal optimalisert for mikrolæring via telefon og nettbrett. Man øker sin kompetanse gjennom å lese, se, høre og skape kompakte lynkurs – også kalt ”sniklæring”. Læringssekvensen følges gjerne opp med spørsmål. Statistikk gir oversikt over individuell og kollektiv kompetanse. Lær mer om mYouTime her

newSchool lager innovative digitale verktøy til undervisningsektoren ved å kombinere kompetanse om pedagogikk, psykologi, spill og mobile medier. Plattformen LeanLearning lar lærere enkelt sy sammen undervisningsopplegg fra analoge og digitale kilder og tilføre gamification elementer. Ved hjelp av kanban tavler visualisereres elevenes fremdrift i sanntid. Løsningen bygger på Google Apps for Education. Lær mer om newSchool her

Oppad tilbyr integrerte IT-løsninger for oppvekstsektoren i Norge. Fokus er på skole- og barnehageadministrative systemer. Oppad AS har hatt en kraftig vekst fra 2004 til 2015 og økte antall kunder fra 2 i 2005, via 8 kunder i 2006 og 50 kommuner i 2008 til dagens 92 kommuner som faste kunder. Lær mer om Oppad her

RIKT har jobbet med implementering av digitale verktøy i skolen i fem år og har stått for mer enn 150 leveranser fra barnehage til høyskole. Rikt er et rent konsulentselskap som jobber med kompetanseheving i utdanningssektoren og knytter sin praksis opp til forskningsbasert metodikk som f.eks Vurdering for læring. God klasseledelse og dybdelæring. Lær mer om RIKT her

Studix baserer seg på utvikling av læringsverktøy for lærere, forlag og andre kursholdere som ønsker å formidle realfag. Lær mer om Studix her

TV2 Skole er et heleid datterselskap av TV2 som leverer læremidler til de store skolefagene, både i grunnskolen og i videregående skole. I tillegg satses det på voksenopplæring. Hadde per juni 2014 nærmere 100 000 abonnenter på skolene og rundt 10 000 i voksenopplæringen. Lær mer om TV2 Skole her

WeWantToKnow ble kåret til årets Telenors Digital Winner i 2013. Leverer blant annet Dragonbox som lærer barn algebra og geometri gjennom spillmekanikk. I fjor vinter var de blant arrangørene av Algebra Challenge, hvor elever fra hele Norge løste åtte millioner spill-likninger på fem dager. Lær mer om WeWantToKnow her

Zoaring leverer verktøy for forenklet og effektiv læring ved å spesialtilpasse videosnutter. Har i løpet av de tre siste årene rukket å produsere over 100 videoer for kunder i inn- og utland ved å sates på kostnadseffektig forenkling av kommunikasjon. Lær mer om Zoaring her

Ovttas fungerer som en portal til det som finnes av samiske digitale læringsressurser og spill, trykte bøker og temahefter, samiske filmer, fjernsynsprogrammer og samisk musikk, på tre samiske språk og norsk bokmål. Lær mer om Ovttas her

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s