Læreren er viktigere enn noensinne

Norsk læringsteknologi står sterkere enn noensinne, med over 40 millioner brukere over hele verden. Fronter og It’s learning ledet tidlig an, og ettersom årene har gått har norske selskaper jobbet jevnt og trutt med å utvikle nye digitale læringsmidler. Vi befinner oss nå midt i en ny generasjon med læringsteknologi og Norge befinner seg i verdensklasse.

The-Norwegian-Classroom-BETT-2015-IMG_2963

Med “The Norwegian Classroom” hvor vi for første gang stilte med en pavilijong, fikk de norske selskapene stor oppmerksomhet på utdanningsteknologimessen BETT i januar. Blant annet kan vi vise til Creaza som er på topp 20-listen over edtechselskaper i Europa, mens Kahoot har passert hele 16 millioner brukere. Det norske spillverktøyet Dragonbox bør også nevnes: her lyktes man i fjor å få drøyt 40.000 elever til å løse nærmere åtte millioner ligninger i løpet av fem dager. Vi har med andre ord mye å være stolt av når det gjelder kombinasjonen av teknologi og læring, og utviklingen stiller skolen overfor både nye muligheter og utfordringer enn tidligere. Digitaliseringen går altså fremover i en voldsom fart – men får lærerne samme mulighet til å utvikle seg?

Med internettrevolusjonen og en stadig større digitalisering av skolene, endres også skolens virksomhet og lærerens rolle. Digitale ferdigheter har blitt en av fem basiskompetanser i Kunnskapsløftet (LK06). En del av lærerens arbeidsoppgaver er nå å tilrettelegge for fagdidaktisk bruk av digitale verktøy, slik at elevene videre skal nå målene i læreplanen. Dermed står dagens lærere står dermed foran et hav av muligheter og et landskap de ikke enda helt har fått mulighet til å orientere seg i.

Kampanjen Mer tid for lärande slapp nylig en rapport som viser hvordan digitale læremidler kan frigjøre tid for lærere. Rapporten foreslår en helhetlig tilnærming til digitalt innhold, infrastruktur og kompetanse for å løfte den svenske skolen. Rapporten viser også til at mens kostnadene ved skolen har økt med 60 prosent de siste 20 årene, har investeringen på undervisningsmateriell på sin side blitt redusert. Dette betyr at lærere i mangel på undervisningsmateriell bruker tiden sin på å se etter gratis innhold på nettet og på kopiering av sjablonger, fremfor å bruke verdifull tid med elevene. En annen observasjon fra Sverige om digitaliseringens positive effekter er mulighet for en enda større grad av tilpasset opplæring, som gir større grad av motiverte studenter. Rapporten konkluderer videre med at digitaliseringen av skolen vil være et av de viktigste komponentene i den svenske skoles prosess om å gjennvinne en topplassering i PISA-undersøkelsene.

I tillegg pekes det på eksempler fra Danmark som i 2012 investerte én milliard danske kroner for å gjennomføre en full digitalisering av den danske skolen. Det meste tyder på at det har gitt gode resultater: Studier gjennomførst i de danske skolene basert på intervjuer med lærere tyder på at digitalisering hadde positive effekter, særlig hva gjaldt lærernes tid.

Nabolandene våre gjør uten tvil noe veldig riktig når de velger å satse på læringsteknologi. I tillegg har de erkjent noe helt elementært: læring er ikke lenger noe som kun er forbeholdt skolen, og edtech handler ikke kun om klasserommet. Lærere i dag spiller også en rolle for hvordan elevene forholder seg til læring gjennom hele dagen, og i alle situasjoner. Tross uenigheter rundt arbeidstid, kan ikke lærernes tid forstås som noe annet enn svært verdifull, og den bør brukes til verdifull opplæring.

Det er begrenset hvor lett vi kan ta på data som forteller oss at studentenes motivasjon øker, og at lærerne får bedre tid til nettopp det de brenner for: å lære bort. For som Bill Gates sier: Teknologi er kun et verktøy. Når det kommer til å motivere elever og få de til å samarbeide, er det læreren som er viktigst. I tillegg til selve satsingen på de digitale verktøyene, trenger vi også en satsing på innhold, implementering, og på at lærerne våre har kunnskapene til å anvende dem. Får vi til dette, er Norge nærmere ambisjonen om verdens beste skole enn noensinne.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s